Täiendõppekeskuse veebileht on loomisel, info meie kohta lühidalt.

Pakume erinevaid vabahariduslikke koolitusi, õppeid, töötubasid ja teisi erinevaid õppevõimalusi.

Kohustuslikud koolitused ettevõtetele.

Teemad. Töökeskkonnavolinike ja -nõukogu liikmete 24h väljaõpe (seminarid ja e-õppeid), töökeskkonnavolinike ja -nōukogu liikmete 8h täiendõpe (seminarid ja e-õppeid), esmaabiandjate 16h väljaõpe, esmaabiandjate 8h täiendõpe, tuleohutus ettevõttes. 

Soovituslikud koolitused ettevõtte juhtimise parendamiseks.

Teemad. Personalijuhtimine, personali dokumentatsioon, töökeskkonna dokumentatsioon, töölepingud, võlaõiguslikud lepingud, rahvusvahelised läbirääkimised ja koostöölepped, turundus, internetiturundus, müügitehingu, telefonimüük, raamatupidamine jpt teemad.

Täpsemat infot koolituste kohta saab

www.facebook.com/T2iendoppekeskus

või telefonil +372 5388 0023